Onder het motto  ‘integratie, educatie en communicatie’ streeft dERSANe naar het bevorderen van integratie, participatie en emancipatie van de diverse etnische groeperingen in de Nederlandse samenleving door op maat gesneden educatie te bieden en de communicatie tussen de diverse in Nederland wonende groeperingen te stimuleren, korte beroepsonderwijs zoals taal cursussen, VCA (Veiligheids Chechlist Aannemers) cursussen, Sociale Hygiëne cursussen te bieden op locatie en van afstand.

Het komt nog te vaak voor dat minderheden in onvoldoende mate participeren binnen de Nederlandse samenleving. De oorzaken hiervoor moeten niet alleen worden gezocht in gebrekkige taalvaardigheden en een (te) beperkte kennis van de Nederlandse maatschappij, maar ook in het ontbreken van communicatie met de autochtone bevolking en, mede ten gevolge hiervan, een soms geringe emancipatie van de doelgroep.

dERSANe stelt zich ten doel de sociale uitsluiting van minderheden te voorkomen en de zelfredzaamheid van de doelgroep te vergroten. Daartoe organiseert het dERSANe op de doelgroep toegesneden, betaalbare cursussen en activiteiten.

Alle cursussen en activiteiten van dERSANe beogen de participatie en emancipatie van alle etniciteiten te stimuleren en de communicatie (mogelijkheden) tussen alle bevolkingsgroepen te vergroten.

CRKBO_Instelling

» Bezoek VCA SCHOOL
» Bezoek SOCIALE HYGIËNE 
» Bezoek TAAL SCHOOL